Volgende Vorige

 
 HEUVEL.............................................................................3
260 En toen Abraham zei Mijn Heer toon mij hoe U de doden tot leven opwekt Hij zei Gelooft u dan niet Hij zei Ja maar opdat mijn hart rustig zij Hij antwoordde Neem vier vogels en maak ze aan u gehecht Zet dan ieder hunner op een heuvel roep hen dan ze zullen haastig tot u komen En weet dat Allah Almachtig Alwijs is Baqarah 2
11 Maar hij besteeg de heuvel niet Balad 90
12 En wat weet u er van wat de heuvel is Balad 90
 
 HEUVELS............................................................................1
68 En uw Heer heeft de bij bezield zeggende Maakt huizen in de heuvels en in de bomen en in hetgeen men bouwt An Nah 16
 
 HEVIG..............................................................................6
214 Denkt u dat u de Hemel zult binnengaan terwijl de toestand dergenen die vòòr u gingen nog niet over u is gekomen Armoede en tegenslagen kwamen over hen en zij werden hevig geschokt totdat de boodschapper en de gelovigen met hem zeiden Wanneer komt Allah's hulp Ja voorzeker de hulp van Allah is nabij Baqarah 2
18 De toestand dergenen die in hun Heer niet geloven is dat hun werken als as zijn waarop de wind hevig waait op een stormachtige dag Zij zullen over hetgeen zij verdienen geen macht bezitten Dit is inderdaad de volstrekte ondergang Ibrahiem 14
11 Toen werden de gelovigen beproefd en zij werden hevig geschokt Ahzaab 33
52 Zeg Bedenkt u Als dit de Koran van Allah is en u verwerpt het - wie begaat grotere dwaling dan hij die zich hevig daartegen verzet Fussilat 41
4 Wanneer de aarde hevig zal worden geschokt Waaqiah 56
1 Wanneer de aarde hevig zal worden geschud Zalzalah 99
 
 HEVIGE.............................................................................4
117 De gelijkenis van hetgeen zij voor het tegenwoordige leven besteden is als de wind gepaard aan een hevige koude die de oogst treft van een volk dat zichzelf onrecht heeft aangedaan en deze vernietigt En Allah had hun geen onrecht aangedaan maar zij doen zichzelf onrecht aan Imraan 3
68 Gevoelt u er dan veilig voor dat Hij u zal verdelgen op het land of dat Hij een hevige storm tegen u zal doen opkomen U zult dan voor u geen beschermer vinden Israa 17
37 Maar zij verloochenden hem Daarom overviel hen een hevige aardbeving en zij lagen in hun huizen plat tegen de grond Ankaboet 29
8 En voorzeker hij heeft een hevige begeerte naar rijkdommen Aadijaat 100
 
 HIDJR..............................................................................2
15 Het Rotsachtige Pad Al Hidjr Hidjr 15
80 En ook het volk van de Hidjr verloochende de boodschappers Hidjr 15
 
 HIDJRAH............................................................................111
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 200 strofen Imraan 3
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 176 strofen Nisa 4
Strofe drie bevat waarschijnlijk de laatste woorden van de Koran die werden gereveleerd Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 120 strofen Maidah 5
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 165 strofen Anaam 6
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 206 strofen Aaraaf 7
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 75 strofen Anfaal 8
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 129 strofen Taubah 9
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 109 verzen Jonas 10
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 123 verzen Hoed 11
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 111 strofen Jozef 12
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 43 verzen Ar Rad 13
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 52 verzen Ibrahiem 14
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 99 verzen Hidjr 15
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 128 verzen An Nah 16
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 111 verzen Israa 17
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 110 verzen Kahf 18
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 98 verzen Marjam 19
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 135 verzen Taa Haa 20
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 112 verzen Anmbijaa 21
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 78 strofen Hadj 22
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 118 verzen Al Mominoen 23
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 64 verzen An Noer 24
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 77 verzen Forqaan 25
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 227 verzen Sjoaraa 26
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 93 verzen Naml 27
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 88 verzen Qasas 28
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 69 verzen Ankaboet 29
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 60 strofen Roem 30
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 34 strofen Loqmaan 31
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 30 strofen Sadjdah 32
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 73 strofen Ahzaab 33
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 54 strofen Saba 34
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 45 strofen Faatir 35
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 83 strofen Jaa Sien 36
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 182 strofen Saaffaat 37
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 88 strofen Saad 38
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 75 strofen Zomar 39
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 85 strofen Momin 40
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 54 strofen Fussilat 41
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 53 strofen Sjoera 42
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 89 strofen Zochrof 43
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 59 strofen Dochaan 44
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 37 strofen Djaasijah 45
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 35 strofen Ahqaaf 46
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 38 strofen Mohammed 47
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 29 strofen Fath 48
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 18 strofen Hodjoraat 49
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 45 strofen Qaaf 50
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 60 strofen Zaarijaat 51
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 49 strofen Toer 52
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 62 strofen Nadjm 53
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 55 strofen Qamar 54
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 78 verzen Rahmaan 55
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 96 strofen Waaqiah 56
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 29 strofen Hadied 57
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 22 strofen Modjaadalah 58
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 24 strofen Hasjr 59
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 13 strofen Momtahanah 60
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 14 strofen Saff 61
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 11 strofen Djoemah 62
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 11 strofen Monafiqun 63
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 18 strofen Taghaabon 64
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 12 strofen Talaaq 65
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 12 strofen Tahriem 66
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 30 strofen Molk 67
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 52 strofen Qalam 68
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 52 strofen Haaqqah 69
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 44 strofen Ma-aaridj 70
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 28 strofen Noach 71
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 28 strofen Djinn 72
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 20 strofen Mozzammil 73
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 56 strofen Moddassir 74
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 40 strofen Qijaamah 75
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 31 strofen Dahr 76
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 50 strofen Morsalaat 76
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 40 strofen Naba 78
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 46 strofen Naziaat 79
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 42 strofen Abasa 80
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 29 strofen Takwier 81
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 19 strofen Infitaar 82
Dit is de laatste gereveleerde strofe in Mekka Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 36 strofen Motaffifeen 83
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 25 strofen Insjiqaaq 84
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 22 strofen Boroej 85
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 17 strofen Taariq 86
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 19 strofen Ala 87
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 26 strofen Ghaasjijahh 88
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 30 strofen Fadjr 89
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 20 strofen Balad 90
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 15 strofen Sjams 91
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 21 strofen Lail 92
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 11 strofen Dhohaa 93
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 8 strofen Sjarh 94
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 8 strofen Tien 95
De strofen een tot vijf zijn de eerste gereveleerde verzen van de Heilige Koran Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 19 strofen Alaq 96
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 5 strofen Qadr 97
Geopenbaard na de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 8 strofen Bajjinah 98
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 8 strofen Zalzalah 99
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 11 verzen Aadijaat 100
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 11 verzen Qaariah 101
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 8 verzen Takaasor 101
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 3 verzen Asr 103
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 9 verzen Homazah 104
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 5 verzen Fiel 105
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 4 verzen Qoraisj 106
De eerste helft van dit hoofdstuk werd gereveleerd voor de Hijrah Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 7 verzen Maaoen 107
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 3 verzen Kausar 108
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 6 verzen Kafiroen 109
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 5 strofen MasadLahab 111
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 4 strofen Ichlaas 112
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 5 strofen Falaq 113
Geopenbaard vòòr de Hidjrah Dit hoofdstuk heeft 6 strofen An Naas 114

Volgende Terug naar het Begin