Volgende Vorige

 
 ZWIJGT.............................................................................1
193 En als u hen tot leiding roept zullen zij u niet volgen Het is gelijk of u hen roept of zwijgt Aaraaf 7
 
 ZWIJNEN............................................................................1
60 Zeg Zal ik u vertellen over degenen wier straf bij Allah erger is dan dit Dezen zijn het die Allah heeft vervloekt en over wie Hij Zijn toorn heeft uitgestort en van wie Hij apen zwijnen en duivelsdienaren heeft gemaakt Dezen zijn inderdaad in een slechte toestand en ver van het rechte pad afgedwaald Maidah 5
 
 ZWOEGEND...........................................................................1
3 Zwoegend zich afmattende Ghaasjijahh 88
 
 ZWOER..............................................................................1
21 En hij zwoer tot hen Ik ben voor u zeker een oprechte raadgever Aaraaf 7
 
 ZWOEREN............................................................................3
53 En de gelovigen zullen zeggen Zijn dit degenen die met hun ernstige eden bij Allah zwoeren dat zij waarlijk met u waren Hun werken zijn verloren gegaan en zij zijn verliezers geworden Maidah 5
18 Voorzeker Allah had aan de gelovigen welgevallen toen zij u onder de boom trouw zwoeren en Hij wist wat in hun hart was en Hij zond op hen kalmte neder en Hij beloonde hen met een spoedige overwinning Fath 48
17 Voorwaar Wij zullen hen de ongelovigen op de proef stellen zoals Wij de eigenaars van een tuin beproefden toen zij zwoeren dat zij zeker het fruit daarvan in de vroege morgen zouden plukken Qalam 68
 
 ZWOM...............................................................................1
61 En toen zij de plek bereikten waar de beide zeeën samenkwamen vergaten zij hun vis en deze zwom snel weg in de zee Kahf 18


Made with Concordance