10 Yoenoes

De Surah 10 t/m 15 hebben de zelfde thema. Ze zijn geopenbaard voor de hidjrah (eind mekiaans periode).

Deze soerahs zijn gefocussed op de volgende vragen:

- Hoe werkt de openbaring eigenlijk?

- Wat is godelijke deugd (aangenaamd gedrag) en onthouding (van het slechte)?

- Hoe verkondingden de boodschappers Allah's boodschap?

- Hoe moet men het begrijpen?

The soerahs beginnen met Alif Laam Ra ( behalve soerah 13, deze begint met Alif laam Miem Ra).

 

Samenvatting

Het accent van Soerah 10 Yoenoes ligt op de barmhartigheid van Allah naar de Mens. Het accent van 11 Hoed ligt op rechtvaardigheid en bestraffing van het slechte.

Verzen 1- 20: De wonderlijke werkwijze van de schepper via de boodschapper, is als tovenaarij voor de mensen. Er wordt daarom verwezen naar de tekenen in de zon en de maan.

Verzen 21-40: Al de gunsten die men verkrijgt in het leven geschiedt door Allah, maar men is blind en wilt niet begrijpen.

Verzen 41-70:  Alle dingen zijn gecreerd door Allah en tot hem zal alles terugkeren. De mens doet zijn eigen ziel onrecht aan, door te lochenen. De meeste mensen zijn ondankbaar.

Verzen 71-92: Allah openbaarde zichzelf via Noach, maar het volk loochende en het werd vernietigd. Allah sprak tegen Mozes, maar Farao was arrogant en gaf zich over wanneer het te laat was.

Verzen 93 -109: Het volk van Yoenoes gaf zich over aan Allah en ze werden gered van de vernietiging.